Knauf AMF proizvodi

Knauf AMF proizvodi

Knauf AMF je jedan od najinovativnijih proizvođača plafona visokih performansi u svetu. Biznis se odlikuje inovativnim rešenjima u skladu sa trenutnim tehnološkim razvitkom i ekspertiza zaposlenih.

Knauf AMF proizvodi se koriste na svakom kontinentu, a naročito su popularni tamo gde su građevinski i estetski zahtevi veoma visoki i složeni.

AMF plafonski sistemi
AMF logo

Da bi Vam bilo što jednostavnije i preglednije, rešili smo da proizvodni program prikažemo kroz novu strukturu. Izloženi  programski deo 1 se odnosi na naš klasični program mineralnih plafona kao i osvrt na specijalne programe zaštite od  požara, akustike, čistih prostora & higijene, Sound, Light & E-tech, kao i materijala & dizajna.  U programskim celinama 2 do 6 naći ćete detaljne informacije svih proizvodnih tipova.

AMF zaštita od požara
AMF logo

Zaštita od požara podrazumeva sprečavanje nastanka i širenja vatre i dima. Zaštita zdravlja i života ljudi koji se nalaze u objektu su od najvećeg značaja. Zbog toga se, u zavisnosti od vrste i namene objekta, vrše različite klasifi – kacije prema trajanju vatrootpornosti i ponašanju prilikom požara.

AMF akustika
AMF logo

Dobra akustika nekog ambijenta odlikuje se, između ostalog, dobrom  razumljivošću govora u njemu i dovoljnom zaštitom od neželjenih ili  uznemiravajućih zvukova iz okruženja. Takav ambijent daje osećaje  komfora i privatnosti. Materijali i strukture primenjene u građevinskim  konstrukcijama imaju veliki uticaj na kvalitet akustike našeg životnog i  radnog okruženja.

AMF čistoća i higijena
AMF logo

High-Tech proizvodnje zahtevaju najviši stepen obrade materijala, koncepcija i dizajna upotrebljenih uređaja kao i zidova, podova i plafonskih sistema. U industrijskoj branši, u kojoj se proizvode ili obrađuju proizvodi čija zaprljanost ne sme doći u pitanje, posebna pažnja se polaže na postizanje i održavanje čistoće.

AMF materjali i dizajn
AMF logo

Material and design … in the context of this product catalogue, it is basically a question of what and why. Are both inevitably linked with each other
and are they interdependent, or are both optional and additive?  Well, every “material“ has its own identity; and we consider it differently in architecture. In this case, it is not the subjective feelings a material evokes in us, but much rather a selective and multi-dimensional consideration.

AMF edukacija
AMF logo

Problemi školskog obrazovanja naše dece i omladine su zbog studija u Pizi došli u centar pažnje. Kod istraživanja uzroka problema, uloga učionica je  podrobnije ispitana, pri čemu je akcenat stavljen na akustiku prostorija. Vrlo često se nailazi na loše akustične uslove u školskim prostorima. Stručnjaci  u području akustike su razočarani jer već desetinama godina poznata pravila  akustike nisu zaživela u praksi. Učitelji su frustrirani jer školski i građevinski
menadžment prečesto stavljaju druge prioritete pre razumljivosti i zvučnosti.