Terasteel proizvodi

TERASTEEL proizvodi

Kompania TeraSteel investirala je konstantno u razvoj tehnologije, i sada ima kapacitet da proizvodi pocinkovane profile i termoizo-lirajuče panele sa poliuretanskom penom PUR i poliuretanskom vatrostalnom penom PIR, kao i čelične spojne elemente. Šta više,zahvaljujući tome što je deo Grupe Teraplast, kompanija TeraSteel dopunila je svoj program sa proizvodima matične kompanije, tako da sada klijentima može da nudi kompletna rešenja – Hale ključ u ruke

Terasteel katalog
Terasteel logo

Fabrike TeraSteel se nalaze u Industrijskom Parku TeraPlast u Saratelu, okrug Bistrita-Nasaud (fabrika za proizvodnju termoizolirajučih panela) i u mestu Bistrita (fabrika za proizvodnju pocinkovanih profila).
Fabrike su opremljene tehnološkim linijama poslednje generacije koje dozvoljavaju realizaciju kvalitetnih proizvoda, što se tiče
tehničkih performansa i estetskog aspekta. Logistički i informatički smo opremljeni kako bi brzo odgovorili u obradi i proizvodnji porudžbina.

Izdvajamo iz ponude

  • Zidni termoizolirajući panel sa vidljivim slojem

  • Zidni termoizolirajući panel sa nevidljivim slojem

  • Krovni termoizolirajući panel sa tri rebra