Knauf Insulation proizvodi

Knauf Insulation proizvodi

KNAUF INSULATION Proizvodi uključuju kamenu vunu, staklenu vunu, ekstrudirani polistiren (stirodur) i ekspandirani polistiren (stiropor) koji se na tržištu nalaze pod nazivima Knauf Rock®, NOBASIL®, Rocksilk®, Thermolan®, Crown®, Polyfoam®, KnaufTherm®, Tervol®, Heralan®.

Kao deo Knauf Grupe, Knauf Insulation predstavlja jedno od najcenjenijih imena u svetu izolacija, koje se i dalje razvija.

KNAUF INSULATION Mapa proizvoda
Knauf Insulation logo

Knauf Insulation je jedan od vodećih svetskih proizvođača izolacionih materijala. To je međunarodna kompanija koja u svom sastavu ima preko 30 fabrika u Evropi i Americi u kojima se proizvode kamena mineralna vuna, staklena mineralna vuna, drvena vuna, EPS (ekspandirani polistiren) i XPS(esktrudirani polistiren).

KNAUF INSULATION Izolacija spoljašnjeg zida
Knauf Insulation logo

Spoljašnji zid, kao jedan od građevinskih elemenata koji čine objekat, ostvaruje toplotnu zaštitu objekta sa ciljevima da zaštiti korisnike objekata od nedovoljne ili suvišne toplote, od atmosferskih uticaja, od prodora vetra, prašine i zagađenog vazduha.

KNAUF INSULATION Ventilisana fasada
Knauf Insulation logo

S obzirom da udeo spoljašnjih zidova u ukupnim toplotnim gubicima u objektu iznosi 20-30%, ulaganja u toplotnu izolaciju mogu da se u eskploatacionom periodu objekta vrate kroz smanjenje potrošnje energije. Debljine toplotne izolacije koja se preporučuje sa aspekta energetski efikasne gradnje za naše klimatske zone iznosi 8-12cm.

KNAUF INSULATION Izolacija pregradnih zidova
Knauf Insulation logo

Knaufixy G je U-profil namenjen za konstrukcije zidova, konkavnih ili konveksnih osnova, koji se formiraju savitljivim profilom. Šina je s jedne strane snabdevena savitljivim obodom, koji omogućava izradu svake vrste lučnih linija do prečnika od 250mm, kako kod simetrične, tako i kod asimetrične primene smera.

KNAUF INSULATION Izolacija podne konstrukcije
Knauf Insulation logo

Pojava krutih veza, tzv. zvučnih mostova, u znatnoj meri može da pogorša ili, čak potpuno eliminiše izolaciju od zvuka udara. Zato je bitno prilikom izvođenja odvojiti plivajuću podnu konstrukciju od drugih konstrukcionih elemenata i svih mogućih prodora.

KNAUF INSULATION Izolacija ravnih krovova
Knauf Insulation logo

Ravan krov predstavlja kompleksnu konstrukciju koja služi da u potpunosti štiti neki objekat od prodiranja atmosferske vode i vlage kroz tu konstrukciju kao i da trajno zaštiti korisnike objekata od nedovoljne ili suvišne toplote postavljanjem termoizolacionih materijala. U isto vreme krov objekta mora biti projektovan i izveden tako da u toku eksploatacije obezbedi zaštitu od požara u skladu sa odgovarajućim propisima.

KNAUF INSULATION Sistem zelenih krovova
Knauf Insulation logo

Projektovanje zgrada se vremenom menjalo, ali treba imati u vidu da je funkcija zgrada uvek ostajala ista: zaštita, udobnost, toplota zimi a svežina leti. Međutim, u poslednjih nekoliko godina uticaj zgrada na životnu sredinu i rešenja koja obuhvataju zelene krovove postaju sve važniji.

KNAUF INSULATION Pejzažna arhitektura
Knauf Insulation logo

Industrija uređenja životne sredine stalno se razvija kako bi se osigurao kvalitetniji rast biljaka, otpornost na ekološki stres i kontrola erozije tla. Osim toga, aspekt održivosti rešenja prostornog uređenja vezanih za očuvanje vode postaje sve važniji.

KNAUF INSULATION Tehnička izolacija
Knauf Insulation logo

U izolaciji visokih temperatura, zvuka, protivpožarnih vrata i pregrada, izolaciji cevovoda, toplovoda, rezervoara, konstrukcijskih međuprostora, potrebni su materijali tehničke izolacije koje zadovoljavaju visoke norme kvaliteta i propisane normative. Kamena vuna KNAUF INSULATION je pravo rešenje.

KNAUF INSULATION Izolacija cevi
Knauf Insulation logo

Lokacija cevovoda utiče na izbor izolacije cevovoda i debljinu izolacionog materijala. Izolacija cevi sprečava nepotrebno pregrevanje ili hlađenje prostora kroz koji cevovod prolazi. Pored toga ako se cevi za paru i vodu graniče izolacijom sprečavamo negativne toplotne promene kao na primer da sa slavine za hladnu vodu poteče topla.

KNAUF INSULATION Jastuci na žičanoj mreži
Knauf Insulation logo

Knauf Insulation je značajnim ulaganjima povećao kvalitet jastuka na žičanoj mreži, čineći ga jednostavnijim i bezbednijim za upotrebu. Za instalatere u širokom spektru industrijskih primena, Knauf Insulation jastuk na žičanoj mreži nudi proizvod koji odgovara njihovim zahtevima i doprinosi postavljanju novih standarda u tehničkoj izolaciji.

KNAUF INSULATION HTB ploče za visoke temperature
Knauf Insulation logo

HTB ploče za visoke temperature su negorive ploče kamene mineralne vune, sa ili bez ojačanja od aluminijumske folije sa jedne strane, napravljene tako da podnose visoke temperature i obezbeđuju toplotne i zvučne performanse na mestima sa radnim temperaturama do 700 stepeni Celzijusa.

KNAUF INSULATION Krovne folije
Knauf logo

Za detaljnije informacije pogledajte katalog.