BIM Sveti Nikole proizvodi

BIM Sveti Nikole proizvodi

Danas je BIM Sveti Nikole, a.d., jedinstvena fabrika u Makedoniji koja proizvodi hidroizolacioni materijal na bazi bitumena. Prostire se na površini od 8,5 hektara i raspolaže sa asortimanom od preko 100 proizvoda koji imaju široku upotrebu u građevinarstvu kako u niskogradnji tako i u visokogradnji

BIM rolna crna izolacija
BIM Sveti Nikole logo

BIM rolna crna izolacija

Široka primena kako u niskogradnji tako i u visokogradnji. Koristi se za izvođenje hidroizolacije na krovnim građevinama, podzemnim objektima gde postoji velika vlaga, podzemne vode pod velikim pritiskom itd. U zavisnosti od sastava i namene postoje nekoliko tipova i to elastične bitumenske folije (Bikutop), plastične  bitumenske folije i dr. Molimo Vas da detaljnije pogledate tehničku specifikaciju proizvoda.