Technowood proizvodi

TECHNOWOOD proizvodi

Technowood je novi , pouzdan partner – proizvođač širokog spektra proizvoda od drveta. Kompanija ima najveći i najsavremeniji proizvodni pogon te vrste na Balkanskom poluostrvu.
Iz njihovog asortimana posebno mesto na našem tržištu zauzima proizvod žuta oplata.

Technowood žuta oplata
Technowood logo

Technowood žuta oplata

Žuta oplata je proizvod od industrijski sušenog drveta, obrađenog vodootpornim lepilom i sintetičkom smolom. Ovaj način obrade omogućava geometrijsku čvrstinu i stabilnost kao i višestruko korišćenje oplate, što doprinosi uštedi potrošnog materijala prilikom izvođenja radova.

• debljina panela: 21,27 mm;
• širina panela: 500 mm;
• dužina panela: 2000 mm i 2500 mm.