Knauf brošure i ponuda proizvoda

Knauf - sistemi suve gradnje
Knauf je multinacionalni aktivni proizvođač građevinskog materijala i sistema suve gradnje. Knauf odlikuju odvažnost u vizijama, inovacije i investicije kao i brze odluke i kreativnost zaposlenih.

Nastao od tradicionalnog poslovanja sa gipsom, razvio se u grupaciju sa oblastima delovanja: suva gradnja, tehnika izolacionih materijala, malteri, i mnogi drugi.

Knauf Aquapanel brošura
AQUAPANEL Cement Board Outdoor je dokazano dobar sistem proizveden od strane Knauf USG sistema koji nudi jedinstvene performance nezamenljive u primeni kod svih tipova zgrada. Knauf USG sistem je smeo spoj Knauf-a i USG-a, dva vodeća proizvođača sistema i građevinskih materijala za unutrašnju i spoljašnju gradnju.
KNAUF Sistemi suve gradnje
Sopstvena kuća, stan izraz je posebnosti. Ali i najbolji projekat je onoliko kvalitetan koliko je dobar upotrebljeni materijal. Knauf gipsane ploče su osnova. Knauf proizvodi su sistemski proizvodi koji svojim temeljnim razvojem i perfektnom usklađenošću osiguravaju optimalnu sigurnost kod građenja.
KNAUF Sistemi za udobnost i sigurnost
Brojni korisni saveti za upotrebu materijala i njihovo izvođenje pokazaće Vam kako se Knauf sistemi pregradnih zidova, zidnih obloga, spuštenih plafona, suvih podnih elemenata i obloga potkrovlja primenjuju za optimalno rešenje pri izgradnji ili adaptaciji vaše kuće, stana ili poslovnog prostora.
KNAUF Tehnika profila
Knaufixy G je U-profil namenjen za konstrukcije zidova, konkavnih ili konveksnih osnova, koji se formiraju savitljivim profilom. Šina je s jedne strane snabdevena savitljivim obodom, koji omogućava izradu svake vrste lučnih linija do prečnika od 250mm, kako kod simetrične, tako i kod asimetrične primene smera.
KNAUF Sistemi za završnu obradu
Obrada spojeva gipsanih ploča i zaglađivanje površina jesu ključni radovi u kojima se ogleda završni kvalitet suvomontažne gradnje. Promišljeni i dokazani Knauf sistemi za završne radove osiguravaju pouzdanu izgradnju i visoku krajnju čvrstoću. Ispravna obrada gipsanih ploča Knauf konstrukcija omogućava potpuno ravne površine, a time i idealnu podlogu za završne premaze, tapete ili keramičke pločice.